Wysokie i niskie pomosty we wschodniej części przystani

Wysokie i niskie pomosty we wschodniej części przystani

Wysokie i niskie pomosty we wschodniej części przystani

Komentarze