Wisła Królewiecka śródlądową drogą wodną

Wisła Królewiecka uwzględniona została w najnowszym wykazie środlądowych dróg wodnych!  To istotna zmiana, o której wprowadzenie od lat  dopominały się lokalne samorządy, organizacje turystyczne i żeglarskie.  Znikają wątpliwości dotyczące formalnych aspektów żeglowania tą rzeką.   Od służb odpowiedzialnych za utrzymanie śródlądowych dróg wodnych (RZGW Gdańsk, Urząd Żeglugi Śródlądowej Gdańsk) możemy teraz oczekiwać oznakowania szlaku, dbania o jego drożność, informacji o głębokościach, przeszkodach nawigacyjnych, prześwicie linii energetycznych, zamknięciach szlaku.

Wisła Królewiecka

Wisła Królewiecka

Wisła Królewiecka jest częścią szlaku łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, alternatywną dla wschodniego odcinka Szkarpawy. W przeszłości była już zaliczona do śródlądowych dróg wodnych (do lat 70-tych poprzedniego stulecia). 

Niestety, od czerwca 2018r. Wisłą Królewiecką przeplynąć  mogą jedynie najniższe łódki. Most w Rybinie nie jest podnoszony, bo się popsuł, a prześwit zamkniętego przęsła to tylko 2,2m. Rzeka jest piękna, żeglowna, z głębokościami podobnymi do tych na Szkarpawie. Bywa dość silnie zarośnięta, do czego obecnie niewątpliwie przyczynia się mały ruch (spowodowany awarią mostu). 

Szkarpawa i Wisła Królewiecka

Szkarpawa i Wisła Królewiecka (mapka z PwB, z uwzględnieniem zmiany oznakowania linii energetycznych na Szkarpawie).

Warto też zerknąć na szczegółowy opis Wisły Królewieckiej (zalewwislany.pl).

 

 

 

 

 

Komentarze

%d bloggers like this: