Bałtyk

Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim
Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim

Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim

Trwają pracę przy pogłębianiu i poszerzaniu toru wodnego Świnoujście–Szczecin (do 12,5 m głębokości i 100 m szerokości na dnie). Tworzone są dwa pola refulacyjne przeznaczone do zrzucania urobku z pogłębiania, w wyniku czego powstaną dwie sztuczne wyspy. Będą one zlokalizowane na wysokości 22 i 28 kilometra toru (licząc od Świnoujścia), niecałe 2 Mm na wschód niego. Na dnie zalewu ułożono rurociągi refulacyjne.

Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku
Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku

Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku

W dniu 1 kwietnia 2020 r. przestał istnieć Urząd Morski w Słupsku. Dotąd, pod urząd ten podlegały porty od Dźwirzyna do Łeby. Jego zadania oraz obszar działalności, zostają podzielone pomiędzy Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie. Na morzu, linią graniczną pomiędzy obydwoma urzędami staje się południk 16°41,945′, zlokalizowany 5,5 Mm na zachód od Ustki (obszar poligonów morskich w rejonie Wicka).

Sto lat polskiej służby hydrograficznej
Sto lat polskiej służby hydrograficznej

Sto lat polskiej służby hydrograficznej

Pierwsza polska instytucja, której zadaniem było zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji służących nawigacji morskiej, utworzona została 19 lutego 1920 r. Był to Urząd Hydrograficzny, pół roku później przemianowany na Służbę Hydrograficzną Marynarki Wojennej, którą  po dwóch latach zastąpiło Biuro Hydrograficzne…

Baltic Sea Crusing Network

Baltic Sea Crusing Network (BSCN)  to nieformalna platforma kontaktów zrzeszeń żeglarskich z krajów bałtyckich, Wielkiej Brytanii i Norwegii. BSCN działa na rzecz żeglarstwa przyjemnościowego (crusing), dążąc do zacieśnienia kontaktów między żeglarzami i zrzeszającymi ich organizacjami; wymiany informacji o infrastrukturze żeglarskiej,…