Polskie wybrzeże Bałtyku — pozycje

Współrzędne geograiiczne  przystani opisanych w przewodniku “Polskie Wybrzeże Bałtyku”, podane w tekście i pod planami, odnoszą się do punktów  oznaczonych na planach znakiem „celownika” . Punkty te zlokalizowaliśmy tak by były nawigacyjnie przydatne, najczęściej przed wejściem do przystani.  

Współrzędne punktów udostępniamy poniżej w pliku w formacie .gpx i w zwykłym pliku tekstowym:

Rozmieszczenie punktów ilustruje google-mapka.

Komentarze

%d bloggers like this: