Kanał Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska

Czyli „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” i związane z tą inwestycją ograniczenia żeglugi.

Aktualizacja, listopad 2022: patrz opis kanału i portu.

Urząd Morski Gdynia kolejnymi zarządzeniami wprowadza akweny zamknięte dla żegugi na Zalewie Wiślanym.  Obecnie (stan na 23 lipca 2020 r) wyznaczone są 4 duże akweny zamknięte:

 • przy brzegu mierzei w rejonie budowy kanału, na wschód od wsi Skowronki;
 • wokół tworzonej sztucznej wyspy, z wąskim paskiem zakazanej wody łączącym obszar wokół wyspy i w rejonie wejścia w kanał;
 • przy zachodnim brzegu zalewu, między Wisłą Królewiecką a Szkarpawą;
 • na wschód od toru prowadzącego w Szkarpawę, przy Wyspie Nowakowskiej — ten akwen oznakowany jest 4 żółtymi pławami.

Ponadto, żeglugi rekreacyjnej zakazano w pasie o szerokości 200 m od trzcin, wzdłuż całego zachodniego i południowo-zachodniego brzegu, od Kątów Rybackich, po tor wejściowy do Elbląga.  Ten zakaz nie dotyczy rybołówstwa.

 Akweny oraz lokalizację wyspy  naniosłem na mapkę z PwB.   Zaznaczyłem również sam kanał oraz projektowany przebieg pogłębionego toru wodnego, prowadzącego w rzekę Elbląg i dalej do Elbląga.  Wspomniana wyspa zostanie usypana z urobku wydobytego przy budowie kanału oraz pogłębianiu toru wodnego. 

Zalew Wiślany — część zachodnia

 

Akweny zamknięte przy zachodnim brzegu i przy Wyspie Nowakowskiej powstały na mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy kanału, wydanej 5 grudnia 2018 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (wielki plik,  76 MB, skan 124-stronicowego dokumentu). W załączniku do decyzji (strona 123 w pliku) wygląda to tak:

Zalew Wiślany — akweny wyłączone z użytkowania decyzją środowiskową
Akweny wyłączone z użytkowania decyzją środowiskową

Pokazane na obrazku zakazane akweny formalnie istnieją od grudnia 2018. Jednak dopiero 13 lipca 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdynii wydał zarządzenie sankcjonujące ten fakt nawigacyjnie, przy okazji korygując nieco oderwane od rzeczywistości współrzędne zawarte w decyzji środowiskowej. Informacja o akwenach opublikowana została w  Wiadomościach Żeglarskich nr 29-30/2020 z 17 lipca 2020 r.  Co ciekawe,  ustanowienie wszystkich akwenów zamkniętych na zalewie, również tych powstałych w wyniku decyzji środowiskowej,  dyrektor UM uzasadnił „ochroną życia, zdrowia i mienia”.  Panie Dyrektorze, co groźnego kryje się w tych szuwarach zachodniego brzegu zalewu?  Warto też zauważyć, że wyłączenia wynikające z decyzji środowiskowej mają charakter stały, nie tymczasowy.

Inną ciekawostką jest fakt, że  ostrzeżenie nawigacyjne o pracach  wokół sztucznej wyspy opublikowane zostało dopiero po rozpoczęciu tych prac! W weekend 9–10 maja, żeglarz płynący z Krynicy Morskiej w kierunku  Kątów Rybackich  ze zdumieniem dostrzegł  wbite w dno zalewu 4  podwójne larseny.   W poniedziałek zgłosił to na …  sailforum.pl  (wątek „Zatoka Gdańska, Żuławy i Zalew Wiślany”), a następnie, po mojej sugestii,  do BHMW (Krajowy Koordynator Ostrzeżeń Nawigacyjnych). Ostrzeżenie nawigacyjne pojawiło się dzień później.  Korektę map i locji opublikowano 15 maja  w „Wiadomościach Żeglarskich” nr 20/2020.

Czy tylko mi się wydaje, że kolejność zdarzeń powinna być odwrotna, tzn. najpierw ostrzeżenie, korekta wydawnictw nawigacyjnych, a rozpoczęcie prac — dopiero po rozpowszechnieniu informacji?

Ten post ma 4 komentarzy

 1. Wojtek Bartoszyński

  Dodam tylko, że wciąż nie ma żadnego akwenu zabronionego od strony Bałtyku. Ten akurat dałoby się uzasadnić względami bezpieczeństwa. Czy pojawi się dopiero, gdy ktoś „wjedzie” w larseny?

  1. Maciej Rawwo

   W Wiadomościach Żeglarskich z 28.08.2020 już są podane współrzędne tego akwenu.

 2. Piotr

  Najwyższy chyba czas zaktualizować ten artykuł. Sporo się zmieniło!

Komentarze

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.