Poprawki map — polskie wybrzeże

Odszukanie aktualnych poprawek polskich map nawigacyjnych nigdy nie było łatwe. Do niedawna poprawki w postaci graficznej (wklejki) można były jednak znaleźć na stronie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Wklejki pogrupowane według numerów map (w przypadku atlasów dla małych jednostek — według numerów całych atlasów) były dostępne w postaci plików PDF.

Ostatnio BHMW  zamieściło komunikat, z którego wynika, że część portalu BHMW dotycząca map papierowych z przyczyn technicznych nie jest aktualizowana od kwietnia 2018 r.!  Dotyczy to również publikacji poprawek.  W celu odnalezienia wklejek odnoszących się do konkretnej mapy, należy teraz:

  1. Odszukać Katalog map morskich i publikacji nautycznych  wydawany w postaci pliku PDF (nie znając bezpośredniego linku, należy wędrować po zakładkach: Wydawnictwa →Publikacje nautyczne (ale nie Mapy papierowe) →Katalog →link do pliku z katalogiem).
  2. W pliku z  katalogiem odszukać rozdział „ZESTAWY MAP DLA MAŁYCH JEDNOSTEK” (obecnie strona 23).
  3. Odszukać mapę w tabeli i sprawdzić, czy w ostatniej kolumnie jest adnotacja o wklejce.
  4. Szukać wklejki wertując „Wiadomości Żeglarskie”. W tabeli w katalogu podany jest jednak numer wklejki, a nie data jej publikacji, lub numer związanej z wklejką wiadomości — szukać więc należy na ślepo, ew. kierując się intuicją — w rozwijanym menu, umożliwiającym pobranie zeszytu WŻ, widnieje numer zeszytu, data publikacji oraz zakres numerów wiadomości, ale oczywiście nie numery wklejek zawartych w danym zeszycie.

W celu odnalezienia tekstowych poprawek do map należy postępować inaczej. Trzeba sięgnąć do najświeższego zeszytu „Wiadomości Żeglarskich”, odszukać tam tabelę z wykazem aktualnie ważnych „czasowych i planowanych wiadomości”  uszeregowanych według numerów map, a następnie pobrać odpowiedni numer WŻ. W ten sposób nie znajdziemy jednak informacji o wklejkach, bo dotyczące ich wiadomości mają status stałych, nie czasowych….

Znalezienie poprawek jest prostsze jeżeli skorzystamy ze stron BSH — wydawcy polskich atlasów 3020, 3021 i 3022. Strony BSH zostały ostatnio jednak przebudowane i również tu odnalezienie potrzebnych informacji stało się nieco trudniejsze. Przy nawigowaniu na stronach BSH trzeba posługiwać się językiem niemieckim. Bezpośrednie linki do poprawek odnoszących się do polskich atlasów dla małych jednostek są następujące:

  • atlas 3020 (Zatoka Pomorska, Zalew Szczeciński),
  • atlas 3021 (Od Zatoki Pomorskiej do Mierzei Helskiej),
  • atlas 3022 (Zatoka Gdańska i Zalew Wiślany).

Podane linki prowadzą do tabel, z których po wybraniu konkretnej mapy, można pobrać plik PDF zawierający wszystkie tekstowe poprawki (Berichtigungen) odnoszące sie do tej mapy oraz plik z wklejkami (Deckblätter). Tekstowe poprawki udostępnione są w języku polskim, angielskim (kopie komunikatów z „Wiadomości Żeglarskich”) oraz dodatkowo niemieckim. Trzeba jednak zauważyć, że na stronach BSH poprawki pojawiają się z pewnym opóźnieniem w stosunku do ich publikacji w „Wiadomościach Żeglarskich”.

Polub i udostępnij:

Dodaj komentarz

Dla uniknięcia śmieci, komentarze przed zamieszczeniem przesyłane są do zatwierdzenia. Proszę o chwilę cierpliwości po wysłaniu komentarza.

Nie chcemy spamu. Proszę cyframi uzupełnić działanie matematyczne. * Czas upłynął. Proszę przeładuj CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.