Read more about the article Gdańska Głowa krócej
Śluza Gdańska Głowa

Gdańska Głowa krócej

Śluza Gdańska  Głowa  od 1 maja będzie czynna w dni powszednie w  godzinach 9–17.  W soboty, niedziele  i święta, przejście przez śluzę będzie możliwe w tych samych godzinach, ale tylko  po telefonicznym zgłoszenu przynajmniej 12 godzin wcześniej! 

1 Komentarz
Read more about the article Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim
Zalew Szczeciński — nowe wyspy

Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim

Trwają pracę przy pogłębianiu i poszerzaniu toru wodnego Świnoujście–Szczecin (do 12,5 m głębokości i 100 m szerokości na dnie). Tworzone są dwa pola refulacyjne przeznaczone do zrzucania urobku z pogłębiania, w wyniku czego powstaną dwie sztuczne wyspy. Będą one zlokalizowane na wysokości 22 i 28 kilometra toru (licząc od Świnoujścia), niecałe 2 Mm na wschód niego. Na dnie zalewu ułożono rurociągi refulacyjne.

1 Komentarz
Read more about the article Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku
Obszary morskie RP

Likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku

W dniu 1 kwietnia 2020 r. przestał istnieć Urząd Morski w Słupsku. Dotąd, pod urząd ten podlegały porty od Dźwirzyna do Łeby. Jego zadania oraz obszar działalności, zostają podzielone pomiędzy Urzędy Morskie w Gdyni i w Szczecinie. Na morzu, linią graniczną pomiędzy obydwoma urzędami staje się południk 16°41,945', zlokalizowany 5,5 Mm na zachód od Ustki (obszar poligonów morskich w rejonie Wicka).

0 Komentarzy
Read more about the article Sto lat polskiej służby hydrograficznej
Logo 100 lat służby hydrograficznej

Sto lat polskiej służby hydrograficznej

Pierwsza polska instytucja, której zadaniem było zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji służących nawigacji morskiej, utworzona została 19 lutego 1920 r. Był to Urząd Hydrograficzny, pół roku później przemianowany na Służbę Hydrograficzną Marynarki Wojennej, którą  po dwóch latach zastąpiło Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej (powołane do życia w listopadzie 1922 r.). Uroczystość z okazji 100-lecia polskiej służby hydrograficznej odbyła się 19 lutego 2020 r.  w Akademii Marynarki Wojennej na Oksywiu. Aulę Biblioteki AMW wypełnili wysocy oficerowie MW, czynni i w stanie spoczynku,…

1 Komentarz